MZKS
  Orzeł Wojcieszów

oficjalny serwis klubu sportowego

       Szalik Orła Wojcieszów

Informacja ustępującego Zarządu

W związku z dużym zainteresowaniem sympatyków wojcieszowskiej piłki nożnej, jak też na usilną prośbę członków byłego Zarządu Klubu Sportowego "Orzeł" Wojcieszów, zamieszczamy informację ustępującego Zarządu Klubu, która została przedstawiona na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 30 listopada 2018 roku.

Informujemy ponadto, iż w przeszłości dokonano dwóch kontroli, przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miasta Wojcieszów, których ocena jest zawarta w protokole Komisji Rewizyjnej  Klubu Sportowego "Orzeł" Wojcieszowie. Poniżej zamieszczamy wypis z tego protokołu:

,,Ponadto, podczas kontroli przedstawiono:

- pozytywny protokół z kontroli przeprowadzonej  przez pracowników  Gminy Wojcieszów   w dniu 14 lutego 2018 r. za okres 13.03.2017-31.12.2018 r.-( umowa PU.524.3.2017 )

- pozytywny protokół z kontroli przeprowadzonej  przez pracowników  Gminy Wojcieszów w dniu 27 grudnia 2017 r. za okres 01.08.2017-30.07.2017 r.- ( umowa pu.524.9.2017)

Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, legalności i gospodarności poniesionych wydatków, ,,

Poniższa informacja została złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów.

Wojcieszów, 2018. 11.30

 

Przewodniczący Rady Miasta Wojcieszów Pan Wacław Łuka

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ DEKLAROWANYCH PRZEZ SŁAWOMIRA ORZECHA - prezesa Zarządu M.Z.K.S. "Orzeł" Wojcieszów w kadencji 2017/2018

Deklarowane zadania:

 1. Awans zespołu seniorów do Klasy Okręgowej OZPN Jelenia Góra
 2. Reaktywacja grup młodzieżowych a w szczególności: Żaki, Juniorzy i Młodzicy
 3. Modernizacja trybun (siedziska) na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie
 4. Remont i wymiana wyposażenia meblowego szatni dla gosi i gospodarzy
 5. Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu na Stadionie Miejskim (vide: Decyzja Starostwa Powiatowego w Złotoryi)
 6. Przygotowanie sprzętu do montażu gościnnej wiaty drewnianej na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie
 7. Organizacja imprez rekreacyjnych na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie (70 - lecie MZKS ,,Orzeł" Wojcieszów i Dni Wojcieszowa) vide: dokumentacja zawarta w dokumentacji finansowej Klubu
 8. Uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego i gospodarczego (zakup obuwia, piłek, strojów reprezentacyjnych, oraz podkaszarki, wiertarki i naprawy posiadanego sprzętu koszącego)

REALIZACJA

 1. Zespół seniorów awansował do Klasy Okręgowej OZPN Jelenia G6ra uczestnicząc w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2017/2018.
 2. Od wiosny 2017 reaktywowano grupy młodzieżowe:  
 • Juniorzy, którzy do chwili obecnej uczestniczą w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra
 • Młodzicy, którzy także od 2017 roku do chwili obecnej biorą udział w rozgrywkach mistrzowskich OZPN Jelenia Góra
 • reaktywowano grupę Żaków, która uczestniczyła w organizowanych przez OZPN Jelenia Góra turniejach pilłkarskich, w miesiącu wrześniu 2018 większością głosów Zarząd MZKS ,,Orzeł" Wojcieszów wycofał ten zespół z rozgrywek przekazując go nieformalnie do Klubu Sportowego ,,Budowlani" Wojcieszów (była to sugestia Pana Sławomira Maciejczyka).
 1. W ramach posiadanych środków finansowych i zasobów ludzkich, zrealizowano montaż plastikowych krzesełek na trybunach Stadionu Miejskiego w Wojcieszowie. Nie zrealizowano w pełni montażu boksów dla zawodników rezerwowych (zainstalowano krzesełka, natomiast nie wymieniono wiat.
 2. Dokonano wymiany szafek dla wszystkich zawodników w pomieszczeniu szatni gospodarzy i gości oraz we własnym zakresie wymalowano pomieszczenia szatni, jak również sanitarne (zrealizował gospodarz pan Andrzej Wójcik).
 3. Zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Złotoryi dokonano usunięcia rosnących na skarpach drzew za szatnią i północną trybuną, oraz jednej topoli, zagrażających bezpieczeństwu na Stadionie Miejskim w Wojcieszowie. Pozyskane drewno opałowe różnych gatunków zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego przekazano panu Janowi Pakule – mieszkańcowi Dobkowa, który w zamian za to przygotował materiał drewniany do budowy gościnnej wiaty na obiekcie stadionu w Wojcieszowie (vide:  porozumienie między Klubem a wskazanym wyżej wykonawcą).
 4. Wyrównanie i rekultywacja terenu pod montaż gościnnej wiaty drewnianej za północną trybuną Stadionu Miejskiego w Wojcieszowie. Przygotowanie materiału budowlanego w postaci elementów drewnianych przez pana Jana Pakułę z Dobkowa (sugerowane miejsce składowania -  prywatna stodoła pana Andrzeja Wójcika).
 5. W miesiącu sierpniu 2016 roku zorganizowano obchody 70-lecia MZKS ,,Orzeł,, w Wojcieszowie (dokumentacja rozliczeniowa zawarta w dokumentacji finansowej MZKS ,,Orzeł" Wojcieszów za rok 2016). W sierpniu 2017 MZKS ,,Orzeł,, Wojcieszów zorganizował 3-dniowy festyn w ramach Dni Wojcieszowa (dokumentacja finansowo-rozliczeniowa zawarta w dokumentacji finansowej Klubu za rok 2017).
 6. W okresie sprawowanej kadencji zarówno ze środków własnych (dotacja Urzędu Miasta oraz środki sponsora,  Zakładów Wapienniczych,,Lhoist") jak również dotacji z Ministerstwa Sportu dokonano, zgodnie z wymogami zakupu sprzętu sportowego w postaci: obuwia piłkarskiego. piłek. strojów piłkarskich, strojów reprezentacyjnych, oraz wyposażenia technicznego: zmrażacze, bidony, zaopatrzenie apteczek pierwszej pomocy (dokumentacja rozliczeniowa  w rozliczeniu finansowym Klubu do wglądu zainteresowanych.

                                                                                                                                                                                                                                Sławomir Orzech

Prezes Zarządu MZKS Orzeł Wojcieszów

 • Miasto Wojcieszów

 • Firma Lhoist

 • Wojcieszowiana

MZKS
Orzeł Wojcieszów
oficjalny serwis
klubu sportowego